target SPM 2011 - Bab 1 Ting 4

Nyatakan nama pusat kerajaan Dinasti Shang

F1 Anyang

Berikan dua ciri istimewa yang terdapat di bandar tersebut.

F1 Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan

F2 Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran

F3 Golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan bandar

F4 Dilengkapi dengan tembok untuk menghalang penceroboh

F5 Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat tani

Mengapakah berlakunya peralihan kuasa daripada Dinasti Shang kepada Dinasti Chou ?

F1 Kezaliman pemerintah Raja Shang

F2 Kebangkitan golongan hamba

F3 Kepercayaan kepada mandat daripada Tuhan

Langkah yang dilaksanakan oleh Raja-raja Dinasti Chou untuk mendapat sokongan daripada pembesar mereka

F1 Melalui ikrar taat setia kepada pemerintah

F2 Memberi hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang

F3 Diminta melindungi Raja

F4 Memberikan bantuan tentera pada masa perang

F5 Diberi hak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan

Peranan golongan bangsawan dalam Tamadun Hwang Ho

F1 Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran Raja

F2 Diberi hak oleh Raja untuk mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri

F3 Bertanggungjawab memungut cukai

F4 Menguruskan pertahanan

F5 Mentadbir undang-undang di wilayah masing-masing

Jelaskan Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam setiap aspek berikut,

(a) Bidang politik/pemerintahan

F1 Sistem pemerintahan berbentuk monarki diteruskan hingga ke zaman Dinasti Ching

F2 Gelaran raja ditukar kepada maharaja

F3 Raja dikaitkan dengan konsep anak syurga dan mandat dari syurga

F4 Amalan dinasti diteruskan hingga abad ke-20

F5 Raja dibantu oleh bangsawan

F6 Raja dibantu oleh pegawai kerajaan

(a) Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian

F1 Memperkenalkan sistem pengairan

F2 Pembinaan empangan Szechwan

F2 Memperkenalkan alat pertanian daripada besi

F3 Menggunakan cangkul

F4 Menggunakan sabit

F5 Memperkenalkan teknologi pembajakan

F6 Memperkenalkan batas untuk tanaman

(c) Ciri-ciri Sistem Tulisan Tamadun Hwang Ho

F1 Tulisan Ideogram

F2 berbentuk gambar dan simbol

F3 terhasil dari penilikan tulang oracle

F4 diguna dalam penulisan

F5 diguna dalam pencetakan

F6 diguna oleh orang Jepun dan Korea

(d) Bidang agama dan kepercayaan

· Pemujaan roh nenek moyang

· Unsur pemujaan yang dijalankan sejak zaman Shang telah diteruskan mengikut kesesuaian masa

· Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan dengan unsur makanan , duit kertas dan barangan perhiasan

· Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui diteruskan hingga ke hari ini

· Orang China mempercayai alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada unsur saling melengkapi iaitu Yin dan Yang

· Konsep Feng Hsui berlandaskan falsafah Taoisme yang berlandaskan falsafah alam semesta yang merujuk pada hubungan antara manusia dengan alam sekitar

( e ) Sistem kalendar

· Kalendar dicipta semasa Dinasti Shang.

· 30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun.

· Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan menuai

· Untuk menjalankan aktiviti harian.

· Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk upacara perkahwinan / perburuan / pengkebumian.


(f) Senaraikan sumbangan tamadun Hwang Ho kepada peradaban manusia pada hari ini.

F1

Pembinaan sistem pengairan

F2

Kemajuan teknologi pembajakan

F3

Penciptaan cangkul/sabit

F4

Alatan pertanian daripada besi

F5

Pemujaan roh nenek moyang

F6

Pengenalan sistem kalendar

F7

Pengamalan falsafah perang Sun Tzu dalam perniagaan

F8

Konsep Yin Yang berdasarkan keseimbangan unsur alam dalam perubatan

F9

Konsep Feng Sui berlandaskan falsafah alam semesta

F10

Penciptaan tulisan ideogram

TAMADUN INDUS****

(a) Namakan dua buah terancang dalam tamadun Indus

F1 Harappa

F2 Mohenjor Daro

(b)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

Apakah ciri-ciri pembentukan bandar terancang dalam tamadun Indus?

Bandar Mohenjo Daro dan Harappa

Bandar ini terbahagi kepada dua bahagian

Dikelilingi oleh tembok

Bahagian utama

Pusat pentadbiran / keagamaan

Menempatkan bangunan pentadbiran / tempat mandi awam untuk upacara ritual / pembersihan / tempat menyimpan hasil pertanian

Bahagian kedua ialah kawasan perumahan

Bandar dirancang dengan rapi / susun atur yang sistematik

Perancangan bandar dibantu dengan kemajuan ilmu geometri /pembinaan / sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba

Bandar disusun berasaskan blok berbentuk empat persegi

Setiap blok dipisahkan oleh jalan raya yang lurus dan bersambung antara satu sama lain

Mempunyai sistem kumbahan yang terancang

Setiap rumah mempunyai bilik mandi / tandas

Air kumbahan disalir keluar ke longkang yang mengalir keluar di bawah Jalan

Longkang tidak ditutup terus untuk kerja pembersihan

Bahan buangan dihantar ke pusat pembuangan di luar bandar

Bandar dihubungkan oleh sungai sebagai jalan perhubungan

Batu bata yang dihasilkan melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi digunakan

c

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

Jelaskan organisasi sosial yang terdapat dalam masyarakat Indus.

Terbahagi kepada dua golongan

Golongan atasan dan bawahan

Golongan atasan terdiri daripada pendeta / pedagang

Tiada bukti kewujudan raja

Sejarawan berpendapat pemerintahan diterajui oleh pendeta

Kelas atasan utama terdiri daripada pendeta

Pendeta berkuasa untuk mengawal aktiviti masyarakat / kegiatan Keagamaan

Golongan bawahan memberi taat setia kepada golongan pendeta

Golongan bawahan terdiri daripada petani / buruh

Petani menjalakan aktiviti pertanian

Hasil pertanian diserahkan kepada pihak berkuasa

Golongan buruh melakukan kerja-kerja buruh

Menjaga kebersihan bandar / membina tembok / benteng / membina terusan

Golongan hamba terletak di bawah sekali dalam susun lapis masyarakat Indus

d

F1

H1a

F2

H2a

H2b

H2c

F3

H3a

H3b

H3c

F4

H4a

H4b

H4c

F5

H5a

H5b

H5c

H5d

F6

H6a

H6b

Sumbangan tamadun Indus dapat dijadikan panduan generasi hari ini

Keupayaan / kebolehan mengeksploitasi

Mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan mereka

Perancangan bandar

Berupaya mewujudkan bandar terancang iaitu Mohenjo-Daro / Harappa

Gabungan kepakaran dari sudut letak bandar raya / pengisiannya

Pemahaman tentang ilmu geometri / kesenian / matematik

Kemajuan bidang geometri

Hasil pertembungan tamadun Mesopotamia / tamadun Mesir Purba

Bandar disusun berasaskan bentuk empat persegi

Pembinaan jalan raya yang lurus

Peningkatan mutu bahan binaan

Pembuatan batu bata daripada tanah liat

Tidak bergantung pada panas matahari

Pembuatan batu bata melalui kaedah pembakaran suhu yang tinggi

Sifat keterbukaan

Mengadakan hubungan dengan tamadun lain

Membolehkan kedua-dua belah pihak memperoleh manfaat dalam bentuk pertukaran teknologi

Semua pengaruh yang diterima dari luar disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan

Mengajar kedamaian dan keamanan

Tunjang kepada kekuatan sesebuah negara

Untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan

Apakah faktor yang membolehkan masyarakat Indus membina bandar terancang ?

F1 – Mempunyai ilmu pengetahuan tentang geometri

F2 – Kemampuan meningkatkan mutu bahan binaan

F3 – Melakukan teknologi pembakaran batu bata

F4 – Memiliki ilmu kesenian

F5 – Memiliki ilmu matematik

F6 – Pengetahuan daripada perhubungan luas dengan Mesopotamia dan Mesir

F7 – Sifat keterbukaan masyarakat Indus

F8 - Teknologi pembuatan batu bata

Sumbangan Tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia pada hari ini.

F1

· Keupayaan masyarakat mengekploitasi kelebihan yang ada

F2

· Mengeksploitasi Sungai Indus untuk kemajuan pertanian

F3

· Perancangan bandar

F4

· Pembangunan bandar Harappa dan Mohenjo Daro

F5

· Kepakaran dalam aspek susun atur bangunan, kepakaran ilmu geometri, kesenian dan matematik

F6

· Teknik penghasilan batu bata menggunakan suhu yang tinggi

F7

· Bersifat terbuka menjalin hubungan dengan tamadun lain

F8

· Mengutamakan perdamaian dan keamanan

Comments