target SPM 2011 - Bab 2 Ting 4

BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN MANUSIA

Terangkan kegiatan Ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India****

F1 Kegiatan perdagangan berkembang pesat

H2a Melibatkan perdagangan dalaman /antara wilayah kerajaan India

H2b Perdagangan luar

H2c Pusat perdagangan di Anga/Kalinga/Karusa

H2d Menghasilkan emas/gading gajah/senjata/berlian/mutiara

H2e Menjalin hubugan dagangan dengan Macedonia/Sri Lanka/Asia Tengah/Asia Tenggara

H2f Pelabuhan antarabangsa di Tamralipti/Ghantashala/Kadura di Timur

H2g Pelabuhan Broach/Chaul/Kalyan/Cambay di bahagian Barat

F2 Kewujudan persatuan perdagangan/sresthin

H2a Persatuan tukang kau

H2b Tukang logam/tukang kulit

H2c Matlamat persatuan mengawal harga

H2d Kualiti barangan / gaji pekerja

F3 Penggubalan undang-undang persatuan

H3a Undang-undang diawasi oleh raja

F3 Pengenalan mata wang sebagai medium jual beli

H3a Zaman Gupta-Mata awng emas digunakan

H3b Pelaksanaan dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik

F4 Perkembangan perusahaan tekstil/kain kapas /sutera

H4a Sutera berpusat di Bengal dan Benares

H4b Perusahaan barangan emas/mutiara/batu permata

F5 Cukai dikenakan terhadap pelbagai jenis hasil perdagangan

H5a Hasil pertanian dan buah-buahan

H5b Cukai untuk menyara tentera/pentadbir/raja

Terangkan perkembagaan Pendidikan dalam Tamadun India***

F1 Bermula pada zaman vedik

F2 Mementingkan keagamaan/agama Hindu sebagai teras

F3 Didominasi oleh kaum lelaki

F4 Wanita tidak berpeluang untuk belajar

F5 Pembelajaran kitab-kitab veda

F6 Bahasa sanskrit sebagai medium pengajaran dan pembelajaran

F7 Menggunakan kaedah hafalan untuk mendalami kitab-kitab veda

F8 Pendidikan berteraskan agama Hindu dan Buddha sebagai persediaan selepas mati

F9 Tumpuan pendidikan ialah agama

F10 Mempelajari segala hukum agama untuk kesempurnaan hidup

F11 Pengajaran nilai-nilai murni

F12 Pendidikan tinggi di kolej Brahman

F13 Pendidikan turut diberikan di istana

F14 Universiti agama Budhha (Nalanda) turut diwujudkan

F15 Untuk menjadi Brahmin seseorang harus menghafal pelbagai buku agama (Veda)

F16 Turut mempelajari karya saintifik /falsafah

F17 Meningkatkan ilmu sains

F18 Pada zaman seterusnya pendidikan bertujuan mengatasi buta huruf

F19 Mendapat jawatan dalam kerajaan

Huraikan perkembangan Pendidikan dalam Tamadun Yunani

F1

Pendidikan di Athens untuk melahirkan manusia yang seimbang

H1a

Jasmani dan rohani

H1b

Manusia yang cemerlang mampu memenuhi tuntutan fizikal dan mental

H1c

Manusia yang cemerlang mampu memberi sumbangan kepada kesejahteraan manusia

H1d

Tumpuan pengajaran kepada pendidikan /sukan/muzik/kesusateraan/seni berpidato/membaca/menghafal/menulis

F2

Pendidikan di Sparta bertujuan melahirkan warganegara

H1a

Gagah/sempurna/setia kepada negara

H1b

Tumpuan kepada latihan fizikal

H1c

Kemahiran menggunakan senjata

F3

Perkembangan sekolah falsafah

H3a

Di negara kota Athens/Thebes/Elea/Miletus

H3b

Athens dikenali sebagai pusat cendekiawan Yunani

H3c

Semasa pemerintahan Pericles

H3d

Melahirkan sejarawan Yunani

C3d

Herodotus/Thucydides

H3e

Pemikir dalam bidang sains dan teknologi

C3d

Thales/Anaximander/Heraclitus/Anaxagoras

Huraikan sumbangan tamadun China kepada peradaban manusia sehingga kini.***

F1

Kemajuan dalam pertanian

H1a

Penciptaan batas dalam bidang pertanian

H1b

Tenggala untuk membuat batas

H1c

Kolar kuda untuk menarik tenggala kayu

H1d

Kereta kuda

H1e

Kereta sorong beroda

H1f

Penyisir tanah

H1g

Sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah

H1h

Pembinaan sistem pengairan untuk mengawal air di kawasan pertanian

H1i

Bukit diteres untuk tujuan pertanian

H1j

Penciptaan alatan pertanian seperti tajak/cangkul

H1k

Penukaran alatan pertanian daripada kayu kepada besi

F2

Jalan Sutera Darat

H2a

Menghubung laluan perdagangan antara India dengan Barat/Rom

F3

Perusahaan membuat tembikar/logam

F4

Pengenalan tulisan ideogram

H4a

Berdasarkan rekahan tulang oracle menghubung laluan perdagangan antara India dengan Barat/Rom

H4b

Berbentuk simbol dan gambar

H4c

Diajar pada peringkat sekolah rendah

F5

Falsafah Confucianisme/ Taoisme

H5a

Cara hendak melahirkan masyarakat dan poitik yang baik

H5b

Falsafah Legalisme/Hanya undang-undang dapat mewujudkan nilai baik masyarakat

H5c

Konsep Yin dan Yang/Unsur saling melengkapi/Yin Kuasa Pasif/Yang kuasa aktif

H5d

Falsafah Feng Shui/ Hubungan antara alam semesta dengan manusia

H5e

Falsafah Perang Tsun Tzu melalui karya the art of war/Taktik dalam urusan perniagaan

F6

Kalendar

H6a

Terdapat 30 hari sebulan/ 360 hari setahuan

H6b

Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menuai/menanam

H6a

Menjalankan aktiviti harian seperti perkahwinan/berburu/pengkebumian

F7

Upacara korban

H7a

Menggunakan unsur makanan/duit kertas/barangan perhiasan

Comments